AM Finance – kontakt

Sídlo společnosti

AZ Tower
Pražákova 1008/69
639 00 Brno
E-mail: info@amfinance.cz

IČ: 27755576
DIČ: CZ27755576

Zastoupená: Alešem Mackem, členem představenstva. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5143

Tým AM Finance

Aleš Macek

Obchodní ředitel

Hana Buková

Ekonomický úsek

Pavel Vaculík

Stroje

Pavel Zouhar

Finance, pojištění

VAlná hromada

Valná hromada společnosti se uskuteční 23. 5. 2022 ve 14:00 v sídle společnosti.