Valná hromada společnosti AM Finance a. s.


Představenstvo společnosti AM Finance a.s. se sídlem Pražákova 1008/69, Brno, IČ: 27755576, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka číslo 5143, svolává řádnou valnou hromadu, která se koná 14. 5. 2018 ve 14 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

2. Schválení účetní závěrky roku 2018

3. Závěr

Představenstvo AM Finance a.s.

AM Finance a.s.
AZ Tower
Pražákova 1008/69
639 00 Brno
  +420 533 432 575
 

Obchodní rejstřík
AM Stroje

AM finance © 2016 |