Financování

Leasing, úvěry, factoring - dle vašich požadavků

Úvěry


Úvěr

je určený pro financování hmotného, samostatně funkčního, majetku jako jsou stroje, zařízení, technologie a dopravní prostředky.

Výhody

  • předmět financování je od počátku majetkem zákazníka - vhodné pro firmy, které mají možnost čerpat prostředky z dotačních programů, jejichž poskytnutí je vázáno na vlastnictví financovaného předmětu
  • minimální doba splácení není limitována zákonem (může tedy být již od 6 měsíců)
  • splátka úvěru není zatížena DPH
  • jednorázový odpočet celé DPH z kupní ceny již na počátku splácení
  • zákazník od počátku smlouvy provádí daňové odpisy předmětu
  • možnost optimalizace nákladů zejména v druhé polovině fiskálního období
AM Finance a.s.
AZ Tower
Pražákova 1008/69
639 00 Brno
 

AM finance © 2016 |