Pojištění

Komplextní pojišťovací služby - firem i strojů

Pojištění strojů


Pojištění určené pro firmy vlastnící stroje, strojní zařízení a technologické celky

Pojištění na bázi All risk zahrnuje pojištění jak stroje, tak i elektroniky a kryje veškerá poškození a zničení zařízení způsobené jakoukoliv událostí, která omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost, a která nejsou v pojistných podmínkách jasně vyloučena.

Pojistná nebezpečí zahrnuta v All Risk pojištění:

  • pojištění živelných rizik (požár, výbuch, přímý úder blesku, povodeň, záplava…)
  • ostatní rizika (krádež, vloupání, loupež, zkrat, přepětí, nesprávná obsluha…)

Samozřejmostí je plný servis v případě likvidace škodní události.

AM Finance a.s.
AZ Tower
Pražákova 1008/69
639 00 Brno
 

AM finance © 2016 |