Financování

Leasing, úvěry, factoring - dle vašich požadavků

Leasing


Leasing

- patří k nejvyužívanější formě financování

Finanční leasing

Principem finančního leasingu je dlouhodobý pronájem předmětu leasingu upravený leasingovou smlouvou mezi pronajímatelem (leasingovou společností) a leasingovým nájemcem.

Ve srovnání s jinými bankovními produkty tak lze díky tomuto produktu snáze pořídit investice jako např. technologie, výrobní linky, stroje, nákladní automobily, autobusy, zemědělskou techniku a jiné a to nejen nové, ale i použité (ojeté), nebo repasované. Formou finančního leasingu lze financovat i nemovitost.

Operativní leasing

Cílem operativního leasingu, na rozdíl od finančního leasingu,  není přechod vlastnictví předmětu leasingu do majetku nájemce.  Díky formě vlastnictví firma poskytující operativní leasing přebírá veškerá rizika s předmětem a jeho provozem spojená. Klasický operativní leasing je také často nazýván "full-service leasing" tj. se jedná o balík služeb, které nájemci poskytují servis a komfort. Má pozitivní vliv na cash-flow

Délka pronájmu u operativního leasingu není omezena a ve většině případů se jedná o dobu jeden až pět let. 

Zpětný leasing

Zpětný leasing umožňuje společnosti získat finanční prostředky z majetku, který již nějakou dobu používá ke svému podnikání a tyto prostředky následně použít pro svůj podnikatelský záměr. Podstatou je tedy odkoupení předmětu, který již společnost eviduje ve svém hmotném investičním majetku (popřípadě na zásobách) a jeho následném splácení.

Předmětem zpětného leasingu mohou být automobily, stroje, soubory výrobní zařízení, stroje atd. Může se jednat o nová zařízení či zánovní. Výhodou tohoto tipu financování je rychlé získání finančních prostředků pro další investice ve firmě.

Technický zpětný leasing ošetřuje např. nákup ze zahraničí (nezasahuje do ujednání mezi dodavatelem a zákazníkem), nákup technologických celků od více dodavatelů, vlastní produkce zákazníka, nebo technické zhodnocení na vlastním předmětu, zákazník pořizuje investici z vlastních zdrojů a v průběhu se rozhodne financovat investici z jiných zdrojů.

AM Finance a.s.
AZ Tower
Pražákova 1008/69
639 00 Brno
 

AM finance © 2016 |