Financování

Leasing

Leasing - patří k nejvyužívanější formě financování Finanční leasing Principem finančního leasingu je dlouhodobý pronájem předmětu leasingu upravený leasingovou smlouvou mezi…

Úvěry

Úvěr je určený pro financování hmotného, samostatně funkčního, majetku jako jsou stroje, zařízení, technologie a dopravní prostředky. Výhody předmět financování je od počátku…

AM Finance a.s.
AZ Tower
Pražákova 1008/69
639 00 Brno
 

AM finance © 2016 |